Astronomický krúžok

Január 2007 / Prečítané 1769 krát
   Kultúrne centrum v Pezinku otvára v roku 2007 astronomický a SCI-FI krúžok. Je určený záujemcom o vesmír a mimozemské civilizácie. Popri teórii je v programe pozorovanie Slnka, Mesiaca, Marsu, Jupitera, Saturna a hviezdnej oblohy astronomickými ďalekohľadmi a navštívíme aj hvezdáreň alebo planetárium a iné astroakcie. Schádzame sa v Dome kultúry na Holubyho ul. č. 42 v miestnosti č. 109, krúžok potrvá do 27. marca 2007. Poplatok za 11 dvojhodinových stretnutí je 275 Sk (aj jednotlivo – 25 Sk jedno stretnutie), ktorý treba zaplatiť na prvom stretnutí.
   Krúžok vedie Ing. Ľ. Dobrovoda, č. tel. 033/647 4800 (vrátane faxu a SMS), mobil 0915 063 849, e-mail: dobrovoda2@post.sk
(ľd)