Mesto Pezinok prevádzkuje:

Január 2007 / Prečítané 2558 krát
  Kluby dôchodcov, práčovňu a Jedáleň pre dôchodcov na Hrnčiarskej ul. č. 35 s kapacitou 80 jedál, nakoľko dopyt po stravovaní zo strany dôchodcov sa z roka na rok zvyšoval boli v tejto vývarovni urobené, také rekonštrukčné práce, aby sa zvýšila kapacita z 80 na 170 obedov. Záujem o stravovanie mali aj obyvatelia z okrajových častí preto boli zriadené vývarovne na Cajlanskej ul. a v Grinave, tieto sa neskôr zrušili pre nerentabilnosť. V Grinavskej časti sa stravovanie rieši pre asi 20 dôchodcov zmluvným odberom z Reštaurácie Grinrock.
   V r. 2000 mesto zriadilo Útulok pre bezdomovcov s kapacitou 30 miest, ktorý bol k 1. 8. 2004 zrušený. 
   K 1. 7. 2002 prešli na mesto z OÚ dve Zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré boli v r. 2004 po predbežnom súhlase MPSVR SR zlúčené do jedného subjektu a presťahované do budovy na Komenského ul. 23. Taktiež mesto malo prevziať k tomuto dátumu aj Dom-penzión pre dôchodcov a Polikliniku. Dom penzión dôchodcov zmenil k 1. 7. 2002 zriaďovaciu listinu na Domov sociálnych služieb a domov dôchodcov, čím prešli kompetencii v tejto oblasti na VUC.
   V r. 2004 mesto zriadilo Nocľaháreň pre bezdomovcov s kapacitou 15 miest.
  K 1. 1. 2004 prešla terénna opatrovateľská služba z VUC na mesto. Pre mesto tieto kompetencie zmluvne vykonávalo Centrum privátnych sociálnych služieb Privilégium n.o.
   K 31. 12. 2005 odovzdalo mesto budovy Hestie a ZSS na Hrnčiarskej ul.č. 35 (vývarovňa) Bratislavskému samosprávnemu kraju, ako výmenu za Polikliniku. Bol zrekonštruovaný objekt na Hrnčiarskej 44, kde je zriadená výdajňa stravy a klub dôchodcov. Vývarovňa bola presťahovaná do školskej jedálne pri ZŠ na Bielenisku
   K 1. 1. 2006 mesto prevzalo od Privilégia, n.o. terénnu opatrovateľskú službu, ktorá bola pričlenená k Zariadeniu opatrovateľskej služby na Komenského 23.

Ohodnoťte článok: