Pezinok – mesto priateľské k seniorom

Január 2007 / Prečítané 2341 krát
  Minulý rok v decembri primátor mesta Pezinka Oliver Solga v rámci podujatia Náš deň symbolicky ukončil kampaň rok 2006 Pezinok – mesto priateľské k zdravotne postihnutým a uviedol novú na rok 2007 zameranú na seniorov.
   V rámci tohto projektu bude časopis Pezinčan každý mesiac, po celý rok, postupne prezentovať všetky aktivity súvisiace s touto skupinou obyvateľov nášho mesta.
   Cieľ kampane: upriamiť pozornosť na podmienky života starých ľudí v Pezinku, informovať verejnosť o ich radostiach, starostiach, právach a povinnostiach, pomôcť im riešiť existujúce problémy a ,,vychovávať" mladších k solidarite a ohľaduplnosti k skôr narodeným, aby tzv. jeseň života prežili čo najlepšie. Tu je vhodné pripomenúť známu pravdu: úroveň každého národa, resp. komunity možno posudzovať podľa toho, ako sa správajú k svojim deťom a k starým ľuďom. Tak sa pozrime, Pezinčania, ako je to u nás.
Harmonogram a obsah jednotlivých príloh:
január – uvedenie kampane, základné demografické údaje o senioroch v Pezinku
február – predstavenie Zariadenia opatrovateľských služieb v Pezinku
marec – ako pracuje v Pezinku Zariadenie sociálnych služieb (terénna opatrovateľská služba, vývarovňa a výdajňa stravy)
apríl – Klub dôchodcov na Sládkovičovej ulici
máj – Klub dôchodcov na Hrnčiarskej ulici
jún – Klub dôchodcov v Grinave
júl – miestna organizácia Jednoty dôchodcov v Pezinku
august – predstavenie celomestských akcií a aktivít pre starých ľudí organizovaných samosprávou
september – zo života seniorov v našich partnerských mestách
október – prieskum verejnej mienky zameraný na zisťovanie názorov občanov na podmienky života starých ľudí v Pezinku
november – reportáž zo Seniorfóra – medzinárodného stretnutia dôchodcov z Pezinka a jeho štyroch partnerských miest
december – vyhodnotenie kampane a vyhlásenie kampane na rok 2008.
   Ponúkame príležitosť všetkým, ktorí patria do tejto vekovej kategórie, prípadne majú k nej blízko, aby sa podelili o svoje názory, skúsenosti, prezentovali svoje námety. Niektorí sa budú chcieť pochváliť, iní požalovať. Veď ako sa vraví, ak sa zveríš so svojou radosťou, zdvojnásobí sa ti, keď so starosťou, uľaví sa ti. Verme, že zverejnením svojich problémov nájdu naši seniori pochopenie u tých, ktorí im budú môcť a chcieť pomôcť.
Kontakt na koordinátora tejto stránky: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok, tel. 033/6901 102, fax: 033/641 2303, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk .