Poďakovanie

Január 2007 / Prečítané 2121 krát
 
Úprimné Pán Boh zaplať vyslovujeme všetkým, čo dôstojne odprevadili 5. 12. 2006 na ceste do večnosti nášho drahého manžela, starostlivého otca a dedka, brata, kmotra,
švagra, svokra, krstného, strýka
Benedikta CÍFERSKÉHO
z Pezinka, ktorý nás tak náhle opustil vo veku 71 rokov.
Ďakujeme veľmi pekne za kvetinové dary,
prejavy sústrasti a slová útechy.
Smútiaca manželka, dcéra Lívia s rod., syn Miroslav s rod., syn Ľubomír a ostatná rodina.
Z úprimného srdca ďakujeme rodine, priateľom a známym, ktorí prišli dňa 15. 12. 2006
odprevadiť manžela, otca, dedka, strýka a krstného otca
Milana MAŤUSA
na ceste, z ktorej niet návratu.
Ďakujeme za kvetinové dary, prejavy sústrasti a slová útechy, čím sa snažili zmierniť náš žiaľ. Manželka s rodinou.
Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí prišli dňa 5. 1. 2007 odprevadiť na poslednej ceste nášho drahého manžela, otca a deduška
Karola LISÉHO.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Manželka Terézia, dcéry Vierka a Alenka, syn Karol, vnúčatá Veronika, Igorko a Samko. Pripája sa švagriná Agi s rodinou. Zároveň touto cestou ďakujeme MUDr. Hoffmeisterovej za dlhodobú starostlivosť.