Spomíname

Január 2007 / Prečítané 2768 krát
 
Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí, Čím viac plynie čas, tým viac chýbaš nám. Sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú všetko, o to ťažšie je učiť sa žiť bez nich.

Dňa 30. 1. 2007 si pripomenieme 3. výročie úmrtia
nášho drahého syna
Romana BLAHUŠIAKA,
ktorý nás opustil vo veku 30 rokov.
Za tichú spomienku ďakujú rodičia a ostatná rodina.
Dňa 25. 11. 2006 sme si pripomenuli rok, čo nás navždy opustil náš drahý otec, syn, švagor, strýko a krstný otec
Ladislav ŠIKULA.
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku. Manželka so synom.
Dňa 16. 12. 2006 uplynulo 25 rokov čo nás navždy opustil
 manžel a priateľ
Alexander DRAXLER.
Kto ste ho poznali venujte mu, prosím, tichú spomienku. Manželka Greti a ostatná rodina.
Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali, klesli ruky, čo pre nás pracovali, zhasli oči, stíchol hlas, vďaka ti otec za všetkých nás.

Dňa 20. 12. 2006 uplynul rok, čo nás navždy opustil manžel, otec, dedko, pradedko, brat a švagor
Ladislav PEŠKO.
S láskou spomínajú manželka, dcéry a synovia s rodinami.
Dňa 21. 12. 2006 uplynulo 25 rokov čo nás navždy opustila naša milovaná mama, svokra a stará mama
Anna BENDŽÁKOVÁ.
Všetci čo sme ju poznali jej venujeme tichú spomienku. Chýbaš nám, nikdy na teba nezabudneme. Dcéra Alica, syn Ján a nevesta Mária s rodinami.
Dňa 12. 1. 2007 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia
 mamy, babky a prababky
 Jozefíny KRAUPOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Deti s rodinami.
Dňa 17. 1. 2007 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil manžel, otec, dedko a pradedko
Ján NOVÁK.
S láskou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami.
Dňa 16. 1. 2007 uplynuli tri roky, čo nás navždy opustila drahá manželka, mamička a sestra
Gabika SERAFÍNOVÁ.
S láskou a smútkom spomína smútiaca rodina.
Dňa 5. 2. 2007 uplynie päť rokov, čo nás navždy opustil vo svojich nedožitých 17 rokoch
Janko SERAFÍN.
S láskou a smútkom v srdci spomína otec a sestra.
Dňa 8. 1. 2007 uplynulo 30 rokov čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, brat ale aj vzácny priateľ a človek
Ivan SKOVAJSA.
Spolu s ostatnými nadšencami dokázal vytvoriť dielo trvácnej hodnoty, známy lyžiarsky areál, ktorý si postavil ako živý pomník v prekrásnom prostredí pezinskej Baby, ktorú tak miloval.
 Česť jeho pamiatke!
Spomína manželka Viera, syn Rastislav a Vladimír s rodinami.
Dňa 18. 1. 2007 sme si pripomenuli 20. výročie smrti nášho milovaného syna, brata, švagra a strýka
Vladimíra CHMELU.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. Smútiaci rodičia a sestry Iveta a Silvia s rodinami.
Dňa 30. 12. 2006 sme si s láskou spomenuli na nedožité 60-te narodeniny nášho drahého manžela, otca, dedka
Vojtecha FARKAŠA.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
Dňa 8. 2. 2007 uplynú tri roky, čo nás opustil náš drahý
Severín SANDTNER.
,,V krásnych spomienkach si Sevo stále s nami!"
Manželka Janka, deti Zuzana, Marek, Miško,
ostatná rodina a kamaráti.
Dňa 23. 1. 2007 by sa bol dožil krásneho jubilea 60 rokov
 náš drahý a milovaný syn
Milan NEY.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Mama, súrodenci, švagrovci, synovci a netere.
Dňa 15. 1. 2007 sme si pripomenuli nedožité 61. narodeniny nášho drahého syna, manžela, otca, deduška a brata
Ing. Ivana PESSELA.
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, v srdci nám zostala bolesť a tiché spomínanie.
Mama, manželka, dcéra, syn, vnúčatá, sestry a brat s rodinami.
Dňa 7. januára 2007 uplynul rok od úmrtia
našej drahej mamičky a babičky
Márie SLIMÁKOVEJ.
S láskou a smútkom v srdci spomínajú dcéra Marta s manželom Petrom, vnuk Adam a vnučka Katarínka.
Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí.
Čím viac plynie čas, tým viac chýbaš nám.
Dňa 11. 1. 2007 to bol rok, čo nás navždy opustila
naša manželka a mamička
Mária NUNVÁŘOVÁ.
S láskou spomína manžel a deti s rodinami.
Dňa 8. 1. 2007 uplynulo 7 rokov, čo nás navždy opustila
 naša drahá manželka
Elena LOIPERSBERGEROVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. S láskou spomínajú manžel a dcéry s rodinami.
Dňa 22. 1. 2007 sme si pripomenuli 2. výročie, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, matka, babka
Hermínka SKOVAJSOVÁ.
S láskou spomína manžel, syn s rodinou a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Ďakujeme všetkým.
Dňa 2. decembra 2006 sme si pripomenuli 4. výročie
 tragickej smrti našej drahej
Karolíny VIOLOVEJ,
rod. Václavovej.
Dňa 15. januára 2007 sme si pripomenuli jej nedožité 74. narodeniny.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej prosím, tichú spomienku. Manžel Ignác a dcéra Betka s rodinou.
Dňa 4. januára 2007 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec, manžel, dedko, pradedko a krstný otec
Karol BEHÚNEK.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
Dňa 24. 1. 2007 uplynuli dva roky, čo nás navždy opustila naša drahá mama, babka a prababka
Alojzia  HAJTMÁNKOVÁ.
S láskou spomínajú synovia Jozef, Štefan a Tibor s rodinami.
Dňa 8. 1. 2007 uplynulo 8 rokov od úmrtia
manžela, otca, starého otca
Vincenta ČAJKOVIČA.
Prosíme o tichú spomienku. Manželka s rodinou.

Ohodnoťte článok: