Zápis žiakov do 1. ročníka

Mgr. Oliver Solga / Január 2007 / Prečítané 2082 krát

 Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2007/2008 sa bude konať na všetkých základných školách v Pezinku v zmysle všeobecného záväzného nariadenia Mesta Pezinka č. 4/2004 v dňoch:

štvrtok 8. 2. 2007 v čase od 15.00 do 18.00 hod.
piatok 9. 2. 2007 v čase od 15.00 do 18.00 hod.

Podľa § 34 a § 36 zákona č. 29/1984 Z.z. o sústave základných a stredných (školský zákon) v znení neskorších predpisov zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa, ktoré má k 1. 9. 2007 šesť rokov na zápis do školy.
Zápis do škôl odporúčam uskutočniť podľa nasledujúcich ulíc: 

Základná škola v Pezinku, Holubyho ul.

– školský obvod ulice: Holubyho, Radničné nám., Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Št. Polkorába, Záhradná, M. R. Štefánika, Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor, Šancová, Sama Chalúpku, Pod lipou, Meisslova, Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Kollárova, Jesenského, Za koníčkom, Kučišdorfská dolina, Bernolákova č. 1 – 47, Za hradbami č. 3 – 15, Hrnčiarska;

Základná škola v Pezinku, Fándlyho ul.
– školský obvod ulice: Fándlyho, Obrancov mieru, 1. mája, Mierová, Za hradbami od č. 16 vyššie, Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova od č. 47 vyššie, Majakovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulaková, Komenského, Nerudova, Bystrická, Bratislavská, Kuzmányho, Zigmundíkova, Fajgalská cesta, Kukučínova;

Základná škola s materskou školou v Pezinku, Orešie
– školský obvod ulice: Cintorínska, D. Virgoviča, Družstevná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matúškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka, Slnečné údolie, Leitne, Kamenice, Vincúrska, Podhorská;

Základná škola v Pezinku, Na bielenisku
– školský obvod ulice: Muškátová, Rulandská, Silvánová, Hroznová, Jilemnického, Jiráskova, Šafárikova, Trnavská, Nálepkova, Švermova, F. P. Drobiševa, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Pekníka, Baba, Stupy, L. Novomeského, Cajlanská, Banícka, Bottova, Dr. Bokesa, Na bielenisku, Zumberská;

Základná škola v Pezinku, Kupeckého ul.
– školský obvod ulice: Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Malokarpatská, Reisinger, Svätoplukova, Malacká cesta, Krížna, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Kutuzovova, Suvorovova, Gogoľova.

   Pri zápise je zákonný zástupca povinný predložiť platný občiansky preukaz alebo identifikačnú kartu a rodný list dieťaťa. V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa treba predložiť aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.


Ohodnoťte článok: