Stanovisko k článku: Problémy na Severe

Január 2007 / Prečítané 2348 krát

   V minulom čísle sme uverejnili príspevok čitateľa Andreja Kukumberga, ktorý sa sťažoval na problematickú dopravu zo sídliska Sever. O stanovisko sme požiadali SAD Bratislava, a.s. Hovorkyňa spoločnosti Eva Vozárová nám napísala:

– Najskôr by sme radi poukázali na skutočnosť, že časové polohy prímestských spojov riešime v súčinnosti s mestom, v tomto prípade s Pezinkom, pričom samozrejme zohľadňujeme pripomienky občanov, vodičov a tiež výsledky z vykonaných kontrol pracovníkmi nášho dopravného úseku. K 10. 12. 2006 boli opäť vykonané celoštátne zmeny cestovných poriadkov. Pretože sme vedeli o zvýšenej frekvencii cestujúcich na spoji vychádzajúcom zo sídliska Sever o 5.50 hod., situáciu sme riešili v prospech cestujúcich:
– v dňoch školského vyučovania sme od zmeny cestovného poriadku v čase o 5.50 hod. zaviedli spoj po Pezinku – od Nemocnice po železničnú stanicu Pezinok. Tento spoj by mal odľahčiť autobusy smerujúce do Bratislavy;
– ďalej spoj č. 16 s pôvodným odchodom o 6.35 hod. zo sídliska Sever v smere do Bratislavy je vedený o 15 minút skôr, čiže od zmeny odchádza o 6.20 hod. Zároveň je zo sídliska Sever vedený aj spoj č. 10 s odchodom zo sídliska Sever o 6.10 hod. Nová je trasa tohto spoja – do Bratislavy teraz jazdí cez Viničné, Slovenský Grob a Čiernu Vodu s možnosťou pre občanov Pezinka dostať sa bez prestupu do miestnej časti Bratislavy – do Vajnor.
   Žiaľ, meškanie spojov vznikajúce v čase dopravnej špičky po Pezinku z dôvodu prehlbujúcich sa dopravných zápch, nie je možné z našej strany ovplyvniť. Situáciu by určite pomohla vyriešiť aj skorá realizácia plánovaného obchvatu mesta Pezinka.
 K pripomienke čitateľa, že v čase od 17.35 do 19.00 hod. nejde žiadny spoj z námestia na Sever, je potrebné uviesť, že v spomínaných podvečerných hodinách nekončí v smere od Bratislavy v Pezinku žiadny spoj, ktorý by bolo možné predĺžiť na sídlisko Sever. Vzhľadom na dlhoročné prepravné výkony vo verejnom záujme a na dobrú spoluprácu s mestom Pezinkom, ak príde takáto požiadavka, sme pripravení riešiť aj túto situáciu v súlade s potrebami obyvateľov. Iná situácia je na autobusovej zastávke sídliska Juh. Tam zastavujú autobusy, ktoré pokračujú do regiónu Modra, Častá, Chtelnica, Trnava, čiže všetky spoje prechádzajúce cez Pezinok.

Stanovisko primátora Olivera Solgu:
– Prvý problém sa dotýka cestovného poriadku, resp. harmonogramu príchodov a odchodov autobusov Slovenskej autobusovej dopravy na sídlisku. Váš podnet sme postúpili riaditeľovi SAD a osobne bude s ním prerokovaný pri podpisovaní zmluvy na rok 2007, ktorou sa mesto Pezinok podieľa na úhrade časti nákladov SAD-ky na realizáciu prepravy cestujúcich v meste. Spoje neskoro večer chce Mesto riešiť vlastnými prostriedkami.
   Chodník v parku na Severe od nákupného centra (COOP Jednota) smerom ku kúpalisku navrhnem mestskému zastupiteľstvu vybudovať v rámci schvaľovania investičných akcií a prerozdelenia peňazí na tento rok. Nemôžem však zaručiť aj jeho realizáciu, pretože rozhodovanie o tom, ktoré akcie a v ktorej časti mesta sa budú realizovať sú len a len v kompetencii mestského zastupiteľstva. V tomto prípade sa treba obrátiť na poslancov vo vašom volebnom obvode.


Ohodnoťte článok: