Stĺpek po našem

Január 2007 / Prečítané 2571 krát

   Tólko zme sa tešily na Vánoce a any zme sa nenazdály, je tu nový rok. Tý, čo nechodzá do kostela (tagže vačina) si any nefšimla, jak prefičaly Traja krály, lebo teho roku to vyšlo na sobotu a taxa prvé volno any nerátalo. Ket uš sem pri tých králoch, nekerý Modrané by scely, abych namýsto dvaja a traja písal dvá a tré, no ale reknyte samy – dze uš by zme boly, aby sa f pezinských novinách písalo jak to scú Modrané. A just ešče rás k tým králom boli to Gašpar, Melichar a Baltazár, dobre si to pamatajte, aby ste sa nestrápnyly, jako tot jeden strýco v bedny, že Pankrác, Servác a Bonyfác. Eščeže nerekél aj Žofiju, čo víno vypíja. Ale nevadzí, život beží dálej. Sem sa aj tešil, že budem písat o snehu a zimných radovánkach, ale trt. Snehu neny. Aspon nebudú cestáry prekvapený, jako zvykly každý rok byt. Ale gdový, možno sa prekvapá v marci, apríly, lebo žádnu zimu ešče vlci nezežrály. Zato móžu byt velyce neprýjemno prekvapený ludé, čo majú na starosci čistotu mesta. Istotne majú šeci dovolenku, alebo sú na péenke, lebo taký bordel, jaký je f celém mesce si nemóžu nefšimnút. Na nekerých záveterných mýstach mám pocit, jako by bolo tesne po vinobraný. K temu blato a hnyjúce líscí, fuj, nechutné. Né že bych mal nečo prociva vedenú mesta, božechrán, ale to mesto fakt vypadá, jakoby šeci radný chodzily do roboty na aftáku, čo neuverým prinájmen primátorovy, lebo to má do roboty len kúsek a ešče k temu f procismere. Kedysik bývaly v mesce meský zametači, neskaj nevidzíte jedziného. Čo uš zakapaly aj tý verejno-prospešné a aktivačné roboty? Alebo sa máme držat hesla nech si každý zamete pret vlastným prahem? Ale gdo potom zamete pret tým meským? Primátor? Prednosta? Alebo ten zástupca v o číslo vačém obleku? (a to sa nepýtam na ten štátny). No, le spátek na zem. Jako zme sa len tešily tým volbám, že sa konečne nečo pohne. Kampan bola síce krátka, ale o to intenzívnejšá a my, čo máme problémy z noháma zme sa velyce tešily na tý výtahy do kulturáku a na meský úrat. Fčúl nevým, prešel novembr, decembr, pomaly aj január a nyšt. Trt. Dzíra v plafóne. Dočká to do dalších volép, alebo to je taká etapofka? F tém prýpadze bych rát očul ot nekeho za to zotpovedného, kedy bude dalšá etapa. Dalšá etapa tehotok stĺpka bude ve februári. 

Zúctu Váš strýco Lajo, strycolajo@szm.sk


Ohodnoťte článok: