Koordinátor prevencie kriminality

Január 2007 / Prečítané 3441 krát

   V januári bol prijatý do služobného pomeru v Mestskej polícii v Pezinku nový pracovník na oddelenie prevencie kriminality Miroslav Schlesinger. Jeho úlohou bude rozšíriť a skvalitniť doterajšie aktivity v oblasti prevencie. Zárukou očakávaných výsledkov práce nového koordinátora prevencie kriminality sú jeho mnohoročné skúsenosti v danej oblasti. Je aktívnym spolupracovníkom sekretariátu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, autor deviatich knižných publikácií a lektorom v prestížnych projektoch i na medzinárodnej úrovni. V roku 2004 získal Cenu primátora v Piešťanoch a v roku 2006 plnú podporu pre svoju činnosť zo sekretariátu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality kancelárie ministra vnútra. Do dnešného dňa uskutočnil prednášky pre 42 detí materskej školy na ul. gen. Pekníka a pre žiakov 7. – 8. ročníka na základnej škole na Oreší. Cieľové skupiny i pedagógovia hodnotili jeho prednášky vysoko pozitívne. V súčasnosti spolu s kolegami vypracúvajú nový prevenčný projekt pre mesto Pezinok. 

(msp)


Ohodnoťte článok: