SÚŤAŽ O LOGO PEZINKA

Ing. Eva Lupová / December 2006 / Prečítané 1755 krát
Na opakovanej súťaži o logo Pezinka sa zúčastnilo 36 súťažných návrhov. Ako najlepší vybrala porota návrh Ateliéru 22. Značka tohto logotypu obsahuje štylizované písmeno P (Pezinok), štylizovaný strapec hrozna ako symbol vinohradníctva a vinárstva – to všetko ,,zastrešené" krivkou znázorňujúcou masív Malých Karpát. Podľa názoru poroty má tento logotyp jednoduché a čisté línie, je moderný a ľahko identifikovateľný. Jeho grafickú podobu predstavíme v budúcom čísle Pezinčana.
Víťaz súťaže spracuje k svojmu návrhu metodiku jednotného vizuálneho štýlu mesta Pezinka, ktorá bude verejne prístupná na www.pezinok.sk . Bližšie informácie k tejto problematike možno získať na Mestskom úrade, ref. vzťahov k verejnosti, tel. 033/6901 102.

Ohodnoťte článok: