V Obchodnej akadémii bez prijímacích skúšok

Obchodná akadémia / December 2006 / Prečítané 3320 krát
Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok prijme na školský rok 2007/2008 žiakov bez prijímacích skúšok:
60 žiakov na študijný odbor 63176 obchodná akadémia
30 žiakov na študijný odbor 63246 manažment regionálneho cestovného ruchu
Žiaci budú prijatí do Obchodnej akadémie v Pezinku bez prijímacej skúšky. Kritériom na prijatie budú študijné výsledky žiaka za 6., 7., 8. ročník a prvý polrok 9. ročníka základnej školy a výsledky monitoru.
Žiak, ktorý má výlučný záujem o štúdium v OA Pezinok si môže podať i dve prihlášky. Jednu na študijný odbor obchodná akadémia a druhú na manažment cestovného ruchu alebo opačne.
Informácie o OA Pezinok sú na internetovej stránke školy: www.oapk.sk .