Vďaka im

Mgr. Oliver Solga / December 2006 / Prečítané 1454 krát
Predvianočný čas znamená každoročne nielen prípravy a očakávania najkrajších sviatkov v roku, ale aj intenzívnejší pocit uvedomenia si, že sme pevnou súčasťou našich rodín, že sme obklopení priateľmi, spolupracovníkmi ale aj spoluobčanmi v meste, v ktorom žijeme. V konečnom dôsledku si tiež viac ako inokedy uvedomujeme, že každý z nás je aj jedinečnou súčasťou celého ľudského spoločenstva.
   Symbolom tejto príslušnosti a vzťahu je aj krásny zvyk v čase Vianoc obdarúvať svojich blízkych. Mnohí z nás to však robia nielen na Vianoce, ale po celý rok. Často nenápadne, možno aj placho, bez veľkej publicity a čakania na vďačnosť. No o to veľkorysejšie a najmä pravidelne.
   Stretávame sa s nimi denne a často aj roky nevieme nič o ich humánnej činnosti, o pomoci telesne postihnutým, ľuďom bez domova, deťom, chorým a starým, jednoducho všetkým, ktorí pomoc potrebujú. Aj medzi nami, v našom meste, takí ľudia žijú. Schválne ich nebudem menovať. Nech je to skôr úloha pre nás ostatných, aby sme ich vo svojom okolí identifikovali, pomenovali ich a najmä im poďakovali. A je jedno či sú to jednotlivci, skupiny osôb, neziskové organizácie alebo inštitúcie. Patrí im naša vďaka. Nielen za spomínanú obetavú a nezištnú pomoc, ale aj za inšpiráciu pre nás ostatných. Za naplnenie slov, ktoré sú na začiatku jednej Hemingwayovej knihy: ,,... nikto nie je ostrovom samým pre seba...".
   Spomínal som, že k predvianočnému času patrí aj obdarúvanie. Skúsme preto všetci navyše dať svoj darček práve ľuďom, ktorí to robia po celý rok. Či skôr skúsme v ich mene obdarovať tých, ktorí potrebujú náš dar v podobe strechy nad hlavou, zdravotníckych pomôcok, bezbariérových prístupov do budov, či teplého jedla. Možno na začiatok postačí len hrejivý úsmev a pár viet, v ktorých zistíte, čo títo ľudia potrebujú a ako im práve vy dokážete konkrétne pomôcť. Skúsme to spolu, v našom najbližšom okolí, v našom meste. A nielen v čase vianočnom, ale po celý rok.
   Želám vám v tom veľa odvahy, veľkorysosti a aj pokory. A k tomu tiež kúsok štedrosti a silný pocit ľudskej spolupatričnosti. Šťastné a veselé tohtoročné Vianoce vám všetkým želám, milí spoluobčania.

Ohodnoťte článok: