Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva

December 2006 / Prečítané 1692 krát
Už po uzávierke tohto čísla sa konalo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Na prvom rokovaní po komunálnych voľbách si prítomní vypočuli správu Mestskej volebnej komisie, novozvolení poslanci si prevzali osvedčenia a zložili sľub. Zákonom predpísaný sľub zložil aj primátor mesta.
   V pracovnej časti sa poslanci zaoberali: voľbou zástupcu primátora, zriadením Mestskej rady a komisií MsZ, určili plat primátorovi a jeho zástupcovi a určili sobášiacich. Ďalej sa zaoberali žiadosťou spoločnosti EBP FACTORING (prenájom pozemku) a zobrali na vedomie informáciu o plnení rozpočtu Mesta k 30. 9. 2006 a informáciu o výberovom konaní na miesto riaditeľa Mestského zdravotného strediska.
   O uzneseniach budeme informovať v januárovom čísle.

Ohodnoťte článok: