Spolupráca informačných centier

Ing. Eva Lupová / December 2006 / Prečítané 1627 krát
V ostatnom období urobili informačné centrá v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) viacero krokov k vzájomnej spolupráci. Okrem koordinačných stretnutí v Modre a Bratislave sa 13. decembra stretli v Pezinku na workshope, ktorého cieľom bolo osvojiť si moderné metódy sledovania návštevnosti miest a obcí a hľadať spoločné riešenia aktuálnych otázok rozvoja cestovného ruchu v našom kraji. Odbornú časť garantoval Ústav turizmu v Bratislave prostredníctvom svojej lektorky Ing. Marty Krivej, CSc.

Ohodnoťte článok: