Druhý plavecký maratón vo februári

Ing. Eva Lupová / December 2006 / Prečítané 1581 krát
Na základe dobrých skúseností z prvého ročníka plaveckého maratónu sa Mesto Pezinok v spolupráci so Študentským parlamentom Pezinok a Mestskou plavárňou (spadajúcou pod Mestský podnik služieb) rozhodli zorganizovať i druhý. Opäť bude mať podobu 24-hodinovej nonstop štafety, do ktorej budú mať možnosť sa zapojiť plavci všetkých vekových kategórií najmä z Pezinka a okolia. Podujatie odštartujú výstrelom z pištole o 12.00 hod. v piatok 9. februára a rovnaký zvuk bude znamením na ukončenie podujatia o 12.00 hod. v sobotu 10. februára 2007.
Scenár je podobný ako v prvom ročníku. Záujemcovia (kolektívy i jednotlivci) sa môžu prihlásiť do 20. januára 2007 na Mestskom úrade v Pezinku, Radničné nám. 7, č. dv. 9, tel. 033/6901 102, fax 033/641 2303, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk . Pre pezinské školy je vyhradený čas 9. 2. od 13.00 hod. do 22.00 hod., pre ostatné kolektívy, športové oddiely, kluby a rôzne záujmové skupiny od 22.00 hod. do soboty do 11.00 hod., s výnimkou dvoch hodín – 1 hodiny 9. 2. (od 23.00 do 0.00 hod.) a 1 hodiny 10. 2. (od 11.00 do 12.00 hod.), ktoré sú vyhradené pre individuálnych plavcov. Pre plynulý priebeh podujatia je potrebné, aby sa kolektívni záujemcovia ohlásili vopred na uvedenom kontakte.
Ambíciou organizátorov je zlepšiť minuloročný ustanovujúci rekord, ktorým sa Pezinok zapísal do Slovenskej knihy rekordov prostredníctvom ukazovateľov: celková zaplávaná vzdialenosť, počet účastníkov a priemerná dĺžka zaplávaná jedným účastníkom. Motiváciou by malo byť i päť cien, ktoré budú udelené najmladšiemu účastníkovi, najstaršiemu účastníkovi, najpočetnejšej plávajúcej rodine, najrýchlejšiemu plavcovi a nositeľovi najoriginálnejších plaviek. Možno nezaškodí pripomenúť hlavnú myšlienku tohto plaveckého maratónu – Plávam za Pezinok a pre seba. Dovidenia 9. a 10. februára na Mestskej plavárni v Pezinku, a nielen vtedy.
Podrobný program podujatia uverejníme v januárovom čísle Pezinčana a na www.pezinok.sk.

Ohodnoťte článok: