Stretnutie subjektov cestovného ruchu

Ing. Eva Lupová / December 2006 / Prečítané 2020 krát
Kľúčové subjekty cestovného ruchu v Pezinku – miestne cestovné agentúry a kancelárie, Informačné centrum, mestskí sprievodcovia, zástupcovia miestnych kultúrnych inštitúcií, majitelia resp. prevádzkovatelia ubytovacích a stravovacích zariadení, zástupcovia samosprávy a miestnych médií sa stretli 13. decembra na mestskom úrade, aby zhodnotili uplynulý rok z hľadiska cestovného ruchu a informovali sa vzájomne o svojich zámeroch na rok 2007. Diskutovalo sa o pripravovaných hlavných podujatiach a projektoch (Národný salón vín, Svetový deň sprievodcov, oficiálne otvorenie Vinohradníckeho náučného chodníka, Keramické trhy, folklórny festival Návraty, Kultúrne leto, Vinobranie, Medzinárodný deň turizmu a iné), pripravovaných prezentáciach (Slovakiatour, Ultrecht), jednotnom vizuálnom štýle, spolupráci informačných kancelárií v Bratislavskom samosprávnom kraji, projektoch Pezinské panstvo a Múzy nás spájajú. Ďalšie stretnutie subjektov cestovného ruchu v Pezinku sa uskutoční v júni 2007.

Ohodnoťte článok: