Akadémia Náš deň

Milan Oravec / December 2006 / Prečítané 2252 krát
Pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých a ukončenia kampane Pezinok – mesto priateľské k zdravotne postihnutým sa uskutočnila 7. decembra v Dome kultúry po štvrtýkrát slávnostná akadémia NÁŠ DEŇ.
Organizátor podujatia Mesto Pezinok chce týmto spôsobom poukázať na život telesne postihnutých, ich aktivity, radosti ale aj trápenia, pri prekonávaní zdravotných problémov. Je to tiež príležitosť poďakovať sa ľuďom, ktorí sa o hendikepovaných starajú a pomáhajú im.
V úvode akadémie vystúpil primátor Pezinka Oliver Solga, ktorý vyzdvihol aktivity v prospech zdravotne postihnutých a vyzval ostatných ľudí, aby im pomáhali.
V ďalšej časti programu vystúpili deti z Domova sociálnych služieb Hestia s tieňovým divadlom, spevácky súbor Jojoba z Grinavy a žiaci hudobného súboru ZUŠ E. Suchoňa. Účastníci si mohli pozrieť tri dokumentárne filmy TV Pezinok o zdravotne postihnutých.
Súčasťou programu bolo ocenenie ľudí, ktorí sa starajú o zdravotne postihnutých. Cenu s názvom Náš človek v tomto roku prevzali: riaditeľka Hestie Ľubica Vyberalová, vedúca klubu Venuša Anna Štilhammerová, za viacročné aktivity v oblasti kultúry a športu Lajo Slimák, za športové aktivity Peter Valka a za starostlivosť o deti z detských domovov Miloš Volner.
Sprievodnými podujatiami akadémie bolo meranie glykémie členmi Zväzu diabetikov Slovenska a výstavka výtvarných prác detí. Program moderoval Lajo Slimák.

Ohodnoťte článok: