Pezinok – mesto priateľské k zdravotne postihnutým

Ing. Eva Lupová / December 2006 / Prečítané 1724 krát
V tomto čísle Pezinčana vrcholí kampaň Pezinok – mesto priateľské k zdravotne postihnutým. Vo všetkých dvanástich číslach tohto roku sme na špeciálnej strane označenej logom kampane predstavili prakticky všetky združenia, spolky alebo záujmové skupiny, ktoré sa venujú zdravotne postihnutým v našom meste.
Cieľom tejto kampane bolo upriamiť pozornosť na podmienky života zdravotne postihnutých v Pezinku. Jej iniciátorom išlo nielen o informovanie verejnosti o problémoch, právach a povinnostiach ľudí so zdravotným postihnutím, ale im aj pomôcť pri prekonávaní rôznych prekážok a viesť zdravých spoluobčanov k solidarite a ohľaduplnosti k ľuďom so zdravotným postihnutím. Čitateľ mal možnosť dozvedieť sa viac o aktivitách diabetikov, zrakovo postihnutých, duševne chorých, alkoholikov, ľudí s onkologickými ochoreniami, postihnutých civilizačnými chorobami, alergiami a zdravotne ťažko postihnutých, najmä vozičkárov. Príspevky smerovali svoje posolstvá nielen k zdravej populácii, ale aj do radov zdravotne postihnutých. Napríklad boli pozvánkou pre neorganizovaných, aby sa zapojili do spolkového života, pretože v spoločenstve ľudí s rovnakým osudom môže človek získať morálnu podporu, dobré rady či iné formy pomoci.
Súčasťou kampane bol i prieskum verejnej mienky zameraný na zisťovanie názorov na podmienky života zdravotne postihnutých občanov v Pezinku. Jeho výsledky poslúžia ako východiská pri ďalšej práci orgánov mestskej samosprávy. Organizátori ďakujú všetkým, ktorí spolupracovali na kampani. Hoci sa oficiálne mediálna kampaň o zdravotne postihnutých končí, neznamená to, že sa už nestretneme s príspevkami z tejto oblasti. Očakávame však, že ich budú iniciovať už oni sami a miestne médiá sú pripravené vytvárať aj naďalej priestor na ich zverejňovanie.
Po deťoch a zdravotne postihnutých je samospráva mesta Pezinok pripravená odštartovať v novom roku ďalšiu kampaň – orientovanú na problémy života starých ľudí. Prečo na nich, o čom a aké to bude, budeme informovať v januárovom čísle Pezinčana.