Poďakovanie

December 2006 / Prečítané 1724 krát
Z úprimného srdca ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa dňa 29. 11. 2006 prišli rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom, starým a prastarým otcom
Eduardom MALIČKÝM.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Manželka Rozália, dcéry Anna, Alena a Andrea s rodinami.

 


Ohodnoťte článok: