Spomíname

December 2006 / Prečítané 2078 krát

Dňa 2. 12. 2006 uplynulo 7 rokov odvtedy, čo nás navždy opustil náš drahý otec a dedko
Rudolf MARKE
z Grinavy.
S láskou a bôľom v srdci spomína dcéra Eva a vnuk Martin.
Dňa 8. decembra 2006 uplynulo 20 rokov od úmrtia nášho drahého
Michala KOVÁČA.
S láskou a úctou spomínajú manželka a dcéry s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.


Dňa 15. 12. 2006 uplynul rok, čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko
František KANKA.
S láskou spomínajú manželka Anna-Mária, synovia Dušan, Ľubomír s rodinou, dcéra Gabika a vnučka Kamilka.

Pri výročí úmrtia našich rodičov
Michala a Márie STRAPÁKOVCOV
si s vďakou spomínajú syn Ľudovít a dcéra Elena s rodinou.

Dňa 1. 1. 2007 uplynú 3 roky od smrti nášho milovaného manžela, otca a dedka
Mariána GALGOCIHO.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku. Manželka Maja a deti Pavol a Silvia s rodinami.

Dňa 11. decembra 2006 sme si pripomenuli 20 rokov od úmrtia nášho otca
 Juraja GSCHWANDTNERA
a 13 rokov od úmrtia matky
Márie GSCHWANDTNEROVEJ.
Spomínajú deti, vnúčatá a ostatná smútiaca rodina.


Dňa 17. 12. 2006 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustil náš otec
Florián HASON.
Spomínajú synovia, dcéra a ostatná smútiaca rodina.
Dňa 19. 1. 2007 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec a starý otec
Jaroslav HLAVICA.
S láskou spomínajú manželka a syn s rodinou.


Dňa 17. 11. 2006 sme sa navždy rozlúčili s našim drahým manželom, otcom, dedkom, pradedkom, bratom, švagrom a strýkom
Jánom HABERLOM.
Ďakujeme všetkým, ktorí ho prišli odprevadiť na poslednej ceste a prejavili účasť na našom zármutku, taktiež vďaka
za kvetinové dary.
Stankovi Pátkovi ďakujeme za sústrastný prejav. Zvlášť chceme poďakovať policajnému kňazovi Ľudovítovi Spuchľákovi, ktorý nám pomohol v najťažších chvíľach a s úctou odprevadil nášho otca. Smútiaca rodina.
Dňa 18. 12. 2006 sme si pripomenuli 10 rokov, čo nás vo veku 23 rokov opustil náš syn, otec a brat
Marcel VAGAČ
z Pezinka.
Spomínajú rodičia, deti Marcelko, Monika a ostatná rodina.


Odišiel si z nášho života, my ostali sme sami, naveky budeš v srdciach tých, čo ťa mali radi.
Dňa 5. 1. 2007 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko
Ladislav PEŘINA.
S láskou spomína manželka Mária, synovia Zdeněk a Branislav s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Ohodnoťte článok: