Študentský parlament

Kristína Mizeráková / December 2006 / Prečítané 2462 krát
   Pezinok je jedno z mála slovenských miest, kde pôsobí Študentský parlament (ŠP). Vznikol za aktívnej pomoci Mesta Pezinka v marci minulého roka. Mládežnícku samosprávu tvoria zástupcovia zo základných a stredných pezinských škôl.

Nové vedenie ŠP: Silvia Nunvářová, Kristína Mizeráková, Daria Nitrayová (zľava).  

 

   Poslaním parlamentu je reprezentovať mladých Pezinčanov, organizovať ich život a prenášať problémy a návrhy na riešenie mestskému zastupiteľstvu. Členovia Študentského parlamentu sa schádzajú pravidelne počas celého roka. Od tohto školského roka nastali vo vedení ŠP zmeny, niektorí členovia odišli, lebo už ukončili štúdium v Pezinku.
Študentský parlament počas svojej činnosti pomohol zorganizovať mnohé zaujímavé akcie (24-hodinovú plaveckú štafetu, HIP-HOP koncert, medzinárodnú letnú univerzitu pezinčiny, prevádzkovanie vlastného stánku na Vianočných trhoch) a nadviazať kontakty s inými študentskými parlamentmi (Myjava, Senica).
V stanovách ŠP je ustanovené, že členmi môžu byť študenti pezinských stredných a žiaci základných škôl, ktorých navrhnú školy na obdobie dvoch rokov. Zmeny v zložení ŠP nastali v tomto roku. Na zasadnutí 23. novembra bola za predsedníčku ŠP zvolená Kristína Mizeráková z pezinského gymnázia, podpredsedníčkami sa stali Silvia Nunvářová z Gymnázia (stredné školy) a Daria Nitrayová zo ZŠ Na bielenisku (základné školy). Za nových členov Rady ŠP boli zvolení: Nikol Livová (ZŠ Fándlyho), Michaela Kocmálová (SOU Komenského), Maroš Skovajsa (Obchodná akadémia), Michal Bužek (Gymnázium). Predseda a podpredsedovia sa automaticky stávajú členmi Rady ŠP. Plénum schválilo termíny ďalších zasadnutí v roku 2007: 18. januára, 12. apríla, 7. júna.
Zasadnutia ŠP sú verejné, takže ak máte záujem zúčastniť sa na nich, ste vítaní. Najbližšie zasadnutie (18. januára) bude iné ako doterajšie. Bude výjazdové. Rokovanie sa uskutoční v ZŠ na Fándlyho ulici. Postupne sa ako hostitelia zasadnutí vystriedajú všetky školy v Pezinku, aby študenti a žiaci bližšie spoznali činnosť ŠP. Najbližšou aktivitou ŠP bude 2. ročník 24-hodinového plaveckého maratónu, ktorý sa uskutoční 9. – 10. februára.
Viac informácií o ŠP nájdete na webovej stránke Pezinka (www.pezinok.sk ), na nástenkách ŠP na školách a u členov ŠP delegovaných jednotlivými školami.
Budeme veľmi radi, ak sa na nás obrátite s vašimi pripomienkami, podnetmi, návrhmi, čím by sme sa mali zaoberať, ako zefektívniť činnosť, aby bola naša práca pre študentov skutočným prínosom.Ohodnoťte článok: