Nové krúžky na škole

Mgr. I. Juráčková / November 2006 / Prečítané 1732 krát
V Špeciálnej základnej škole (ŠZŠ) v Pezinku si budú môcť deti zdokonaľovať jemnú motoriku svojich rúk a šikovnosť prstov pri výrobe keramických hrnčekov, rozprávkových postavičiek a školských pomôcok. Vďaka podpore z Fondu Hodina deťom sme nakúpili keramickú výpalnú pec, hrnčiarsky kruh, hlinu a pomôcky na modelovanie. V keramickom krúžku sa deti budú stretávať jedenkrát týždenne.
Výrobky detí si budete môcť pozrieť na keramických trhoch a v priestoroch ŠZŠ na Komenského ulici.
V ŠZŠ začne pracovať aj jazdecký krúžok. Tento projekt podporila Slovenská asociácia športu. Deti si budú môcť osvojiť základné odborné vedomosti a získať praktické skúsenosti v jazdení a starostlivosti o koňa.
Tento finančne náročný projekt je určený žiakom ŠZŠ v Pezinku a v Modre, ale aj iným deťom z Pezinka a okolia.
ŠZŠ v Pezinku sa obracia na oteckov detí, ktoré budú navštevovať jazdecký krúžok, aby pomohli pri osadení lavičiek a zábradlia.

Ohodnoťte článok: