VÝHERCOVIA TRIČIEK

Ing. Eva Lupová / November 2006 / Prečítané 1553 krát
Na Útvare vzťahov s verejnosťou MsÚ v Pezinku vyžrebovali výhercov tričiek s mestským emblémom spomedzi účastníkov dvoch uskutočnených prieskumov verejnej mienky.
Prieskum I: Emil Hupka, Družstevná 14, Anna Barinková, Cintorínska ul., Denisa Pikalíková, Svätoplukova 5.
Prieskum II: Dušan Pospech, Za hradbami 34, Michal Bilský, Bernolákova 70, Michal Borbély, Vajanského 40.
Ceny si môžete prevziať v Informačnom centre na Radničnom námestí.

Ohodnoťte článok: