Zvýši sa počet kontajnerov

Oddelenie životného prostredia Mestského úradu / November 2006 / Prečítané 1718 krát

Vážení občania,
v minulom čísle Pezinčana ste sa dozvedeli, ako dopadol prieskum občanov, týkajúci sa triedenia komunálnych odpadov. V ankete rezonovala otázka nedostatku kontajnerov na separáty – hlavne plasty, ale aj papier. Mesto prijalo opatrenie a do konca roka pribudne na sídliskách 20 kontajnerov na plasty, čím sa zvýši ich počet na 50 ks. Je na vás občanoch, ako budete kontajnery na separáty využívať. Vyfúknutím plastových fliaš a poskladaním kartónov sa do kontajnerov zmestí oveľa viac separátov! Aj malé množstvo netriedeného odpadu znehodnotí celý kontajner s vytriedeným separátom a musí sa vyviezť na skládku! Preto vás žiadame, aby ste mysleli pri triedení aj na takéto maličkosti.
Okrem triedenia separátov majú občania povinnosť vytriediť z komunálnych odpadov aj nebezpečné odpady. Z ankety vyplynulo, že väčšina občanov nevyužíva zberné miesto nebezpečných odpadov, lebo nevedia, kde sa nachádza alebo ani netušia, že niečo také v meste existuje! Preto vás žiadame, aby ste nebezpečný odpad z domácností odniesli v pracovných dňoch od 7.00 do 16.00 hod. do Zberného miesta na Šenkvickej ulici č. 12 (sídlo firmy Petmas). Je to odpad, ktorý sa nájde v každej domácnosti, napr. televízory, chladničky, motorové oleje, batérie a akumulátory, žiarivky, farby, kyseliny, rozpúšťadlá, liečivá... Táto služba je pre občanov Pezinka bezplatná.

Za október 2006 ste vytriedili tieto množstvá separátov:

Druh separátu Rodinné domy (240 l)  Sídliská (1100 l)
Papier  27,30 t  2,39 t
Sklo (1100 l kontajnery)  0,80 t  0,80t
Bioodpad  85,68 t  netriedi sa
Plasty  2,06 t  0,16 t

Ohodnoťte článok: