Poďakovanie

November 2006 / Prečítané 1803 krát

Z úprimného srdca ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa dňa 23. 10. 2006 prišli rozlúčiť s našou drahou manželkou, matkou a starou mamou
Máriou GOLJEROVOU.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Manžel Ivan, deti Dana a Ivan s rodinami.


Dňa 14. 11. 2006 uplynul smutný mesiac od tragédie, pri ktorej zahynul náš manžel a otec
Ivan PROKOP.
Prekonal sám seba, aby sa mu podarilo dosiahnúť cieľ a dotknúť sa neba. No žiaľ, nebolo mu dopriané podeliť sa s nami o radosť, ktorú prežíval. Jeho srdce toľko šťastia neunieslo.
Hory miloval a horám zostane navždy.
Všetkým, ktorí stáli a stoja pri nás
v týchto ťažkých dňoch ďakujeme za prejavenú sústrasť a ponúknutú pomoc. Smútiaca manželka s dcérou. Nikdy nezabudneme!


Ohodnoťte článok: