Spomíname

November 2006 / Prečítané 2013 krát


Už uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama, stará mama
Helena TURANSKÁ.
S úctou spomínajú rod. Turanská, Kolenčíková, Horňáčková a všetci tí, ktorým ostala v srdciach.
Verím, že dobrí ľudia nikdy skutočne neumrú. Aj keď odídu z tohto sveta, to podstatné čo sme na nich milovali ako úsmev, názory, láskavosť tu zostane navždy. Je teda len na nás, či si dokážeme uchovať živú spomienku na ich výnimočnosť
v našom srdci.

Dňa 6. 11. 2006 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustil náš otec
Pavol BUBENÍK.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou spomínajú synovia Ján a Peter s rodinami.Dňa 25. 11. 2006 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustila
Emília PIKALÍKOVÁ.
Spomínajú mama,
manžel, dcéry s rodinami, súrodenci a ostatná smútiaca rodina.

Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali, klesli ruky, čo pre nás pracovali, zhasli oči, stíchol hlas, vďaka ti otec za všetkých nás.
Dňa 8. 12. 2006 uplynie rok, čo nás navždy opustil manžel, otec, dedko, brat, strýko a kamarát
Karol MUNKA.
S láskou a bôľom v srdci spomínajú manželka Oľga, syn a dcéry s rodinami, vnučka Nikolka a vnúčik Šimonko,
sestry, bratia a kmotra.Dňa 14. 11. 2006 uplynuli 4 roky od smrti drahej mamy a babky
Anny ŠUBOVEJ.
S láskou na ňu spomína celá rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Dňa 25. novembra uplynie 20 rokov, čo nás opustila naša dcéra, matka, sestra a švagriná
Eva ZBUDILOVÁ,
vydatá HALABICOVÁ.
Ďakujeme za tichú spomienku. Matka Emília s rodinou.
Dňa 10. 11. 2006 uplynul rok, čo nás navždy opustil
manžel, otec a dedko
Miroslav TOTKA.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Dňa 3. 12. 2006 uplynú 2 roky od smrti nášho milovaného manžela, otca a dedka
Milana MRAVCA.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku. Manželka Joja a deti Mirka a Jojka s rodinami.
 Dňa 4. 12. 2006 uplynie 5 rokov od smrti nášho manžela,
otca a dedka
Gustáva SEDLÁKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka Mária, dcéry Majka a Alenka s manželmi a vnúčatá Martinka a Dávidko
a ostatná smútiaca rodina.
 


Ohodnoťte článok: