KRESŤANSKO – DEMOKRATICKÉ HNUTIE V PEZINKU

November 2006 / Prečítané 2504 krát

Naše priority:

 1. Výstavba malometrážnych bytov pre mladé rodiny, dôchodcov a skupiny sociálne slabších občanov.

2. Vypracovanie dlhodobej reálnej koncepcie dopravy mesta.
Iniciovanie opravy mestských komunikácií, chodníkov a budovanie parkovísk.

3. Dôsledná ochrana životného prostredia mesta a jednoznačne zamietavý postoj v otázke využitia Novej jamy ako skládky
odpadu.

4. Výstavba nového domu smútku.

5. Podpora všetkých iniciatív smerujúcich k väčšiemu poriadku na uliciach a vyššej bezpečnosti občanov nášho mesta.

6. Podpora cestovného ruchu, vinohradníctva a vinárstva.

Uvedomujeme si množstvo a hĺbku problémov v ďalších oblastiach, ako sú rozvoj podnikania a zamestnanosti, kultúry a športu, ochrany cirkevných a kultúrnych pamiatok, samosprávy, zdravotníctva i školstva. Sľubujeme vám, že k jednotlivým riešeniam uvedených problémov budeme pristupovať zodpovedne, odborne a čestne, bez vedľajších osobných záujmov, mysliac na blaho všetkých občanov.

KDH v Pezinku podporuje kandidatúru Olivera Solgu na funkciu primátora mesta Pezinka

 

Kandidáti na poslancov za KDH v Pezinku:

Medard FÉDER
Markušova 9, 56 r. ženatý, 3 deti, stredoškolské vzdelanie s maturitou, živnostník.
Kandiduje vo volebnom obvode č. I, pod číslom 8.

 


Michal GÁLIK
Komenského 18, 56 r. ženatý, 2 deti, školník na ZŠ.
Kandiduje vo volebnom obvode č. I, pod číslom 9.

 


Ing. Milan ŠIMOVIČ
Za koníčkom 7, 60 r. ženatý, 2 deti, stavebný inžinier.
Kandiduje vo volebnom obvode č. I, pod číslom 29.

 


Eva BALÁŽOVÁ
Holubyho 46, 66 r., vdova, 3 deti, vyštudovala Hospodársku školu, dôchodkyňa.
Kandiduje vo volebnom obvode č. II, pod číslom 1.

 


Ing. Ján BUTKO
Zigmundíkova 11,
47 r., ženatý, 2 deti, vyštudoval VŠE v Bratislave, ekonóm.
Kandiduje vo volebnom obvode č. III, pod číslom 4.

 

Mgr. Ľubomír GAŠPAROVIČ
Svätoplukova 23,
43 r., ženatý, 6 detí, veliteľ Hasičského a záchranného zboru.
Kandiduje vo volebnom obvode č. III, pod číslom 8.

 


Ing. Hynek KOSAŘ
Kupeckého 28, 49 r., ženatý, 3 deti, vyštudoval SVŠT v Bratislave, podnikateľ.
Kandiduje vo volebnom obvode č. III, pod číslom 13.

 


Elena ANTALOVÁ
SNP 44, 57 r., vydatá, 2 deti, vyštudovala SEŠ v Bratislave, dôchodkyňa.
Kandiduje vo volebnom obvode č. IV, pod číslom 1.

 


Ing. Alžbeta ŠIPOŠOVÁ
Obrancov mieru 27, 44 r., vydatá, 4 deti, vyštudovala VŠE, ekonómka.
Kandiduje vo volebnom obvode č. IV, pod číslom 21.

Ohodnoťte článok: