Kandidát Gabriel Guštafík

November 2006 / Prečítané 2116 krát
   Nezávislý kandidát, volebný obvod č. III, č. 9. Narodil sa 4. 4. 1956. Vzdelanie: Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave. Povolanie: rušňovodič. Stav: ženatý, tri deti. Aktivity: predseda Dobrovoľného hasičského zboru v Pezinku. Záujmy: rodina, vinohradníctvo a vinárstvo, šport.

Pretože už veľa rokov žijem so svojou rodinou na sídlisku Sever veľmi dobre poznám problémy a starosti jeho obyvateľov. Hľadanie ich riešenia ma priviedlo k rozhodnutiu, aby som kandidoval do mestského zastupiteľstva a zastupoval tak záujmy tejto časti mesta. Rovnako, ako ,,starý" Pezinčan, poznám aj ostatné časti môjho volebného obvodu a ľudí, ktorí tu bývajú.
Mojou prioritou bude najmä riešenie sídliskovej dopravy, ale aj riešenie problémov s parkovaním a životným prostredím ako celkom. Aj keď sa v poslednom období aj u nás veľa urobilo, predsa len ešte chýbajú nové detské ihriská a plochy na šport pre odrastenejšiu mládež. Samozrejmosťou by mali byť aj športoviská a miesta na oddych pre nás, dospelých. Veľkou, ale nutnou investíciou, bude aj vyasfaltovanie rozpadajúcich sa betónových ciest a chodníkov. Ako poslanec MsZ by som sa chcel podieľať aj na spoločenských a športových aktivitách mesta a tiež chcem ponúknuť, tak ako doteraz, spolu so svojimi kolegami z Dobrovoľného hasičského zboru pomoc mestu, najmä v mimoriadnych situáciách, ale aj pri organizovaní mládežníckych športových súťaží a spoločenských podujatí. Tiež by som chcel, ako vinohradník a vinár, pomôcť pri ochrane a zveľaďovaní pezinských viníc a pri propagácii vinárstva.
Ako nezávislý kandidát podporujem, aj so svojimi priateľmi – hasičmi, kandidatúru Olivera Solgu na primátora mesta, už i preto, že ho dlhé roky poznáme a uznávame jeho odborné schopnosti i ľudské vlastnosti.

Ohodnoťte článok: