VĎAKA POSLANCOVI

November 2006 / Prečítané 1651 krát
  Ďakujeme nášmu poslancovi Ing. Jurajovi Pátkovi za zabezpečenie úprav okolia domov a výsadbu zelene na Hroznovej ulici, sídlisko Muškát II, vrátane detského ihriska.
Bez jeho aktívnej pomoci by tieto práce ešte neboli hotové. Bývajú tu prevažne mladé rodiny s deťmi.
Pre nás obyvateľov už len ostáva udržiavať túto prekrásnu lokalitu Pezinka v čistote a chrániť vysadenú zeleň.

Ohodnoťte článok: