Obchvat zase o krok bližšie

November 2006 / Prečítané 2651 krát
Primátor mesta Oliver Solga a vedúca oddelenia výstavby Valéria Jančovičová sa 8. novembra v Bratislave zúčastnili na záverečnom rokovaní o vytýčení trasy budúceho cestného obchvatu nášho mesta. Zástupcovia firmy Dopravoprojekt, ktorá je zhotoviteľom projektovej dokumentácie predložili definitívny variant trasy a po prvýkrát zaznel aj termín začatia výstavby (rok 2008) a dokončenia obchvatu (rok 2010). Investorom stavby bude Bratislavský samosprávny kraj, dĺžka obchvatu (Pezinok – Vinosady – Modra) bude 11 405 metrov. Obchvat bude dvakrát križovať železnicu a tiež cestu do Slovenského Grobu a z Viničného do Pezinka. Teraz bude nasledovať identifikácia vlastníkov pozemkov, cez ktoré bude cesta prechádzať a potom vysporiadanie výkupom alebo výmenou. Ako sa vyjadril primátor Pezinka, najmä v tejto etape chce byť mesto investorovi nápomocné. Trasu obchvatu si môžu občania pozrieť v informačnej tabuli pred Mestským úradom.

Ohodnoťte článok: