Vzdelávanie nadaných žiakov

Základná škola / Október 2006 / Prečítané 2027 krát
V ZŠ Na bielenisku č. 2 v Pezinku máme už druhý rok zriadené triedy Projektu alternatívneho vzdelávania intelektovo nadaných detí.
Tento rok 4. septembra zasadlo do školských lavíc ďalších 11 takto nadaných žiakov – prvákov. Sú to žiaci nielen z Pezinka ale aj z Limbachu, Modry, Vinosad, Vištuka.
V čom je iné ich vzdelávanie? V triedach pre nadané deti je menší počet žiakov, špecifická atmosféra na vyučovaní, nedirektívny prístup učiteľov, práca na projektoch, diferencovaný prístup podľa aktuálnych výkonov žiakov, intenzívna výučba angličtiny, informatiky a prehlbujúci predmet obohatenie.
Do takejto triedy sa môže dieťa dostať aj počas školského roka, ak absolvuje inteligenčné testy, v pedagogicko-psychologickej poradni a dosiahne požadované výsledky.


Ohodnoťte článok: