Rovnosť šancí v obciach

Október 2006 / Prečítané 1440 krát
Životný a pracovný svet žien, mužov a detí veľmi priamo ovplyvňuje politika a rozhodnutia urobené v ich vlastnej obci, v ich vlastnom meste. Pri presadzovaní rovnosti šancí v komunite sú práve političky dôležitými aktérkami.
A práve z tohto dôvodu sa v rámci cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou, Českou republikou a Rakúskom 15. septembra 2006 konal v obci Suchohrdly u Znojma trojstranný seminár Všedný deň v obecnej rade. Seminár sa konal v rámci projektu GEKO, ktorý si kladie za cieľ posilniť rovnosť šancí medzi mužmi a ženami v EUROREGIÓNE Weinviertel – Južná Morava – Západné Slovensko. Veľmi rada som prijala pozvanie na tento seminár, pretože už pri čítaní pozvánky som tušila, že sa dozviem veľa zaujímavého a budem mať možnosť stretnúť sa so ženami, ktoré svoj život zasvätili komunálnej politike. A moje očakávania sa naplnili. Prvá časť programu bola venovaná téme Rovnosť šancí a politika – stav v Rakúsku, Českej republike a Slovenskej republike. Prednášajúce z jednotlivých krajín vo svojich príspevkoch zašli až do histórie udelenia volebného práva ženám (v ČSR v roku 1920), venovali sa vývoju účasti žien vo verejných funkciách až po súčasnosť. Zaujímavosťou je, že v Rakúsku je zastúpenie žien vo verejných funkciách najväčšie vo vrcholových orgánoch a na lokálnej úrovni najnižšie (len 3 percentá rakúskych žien riadia mestá a obce). Na Slovensku je po tohtoročných voľbách v NR 20 percent žien, vo vláde je jedna žena (6,25%) a z 2926 starostov a primátorov je 578 žien (19,75%). Samozrejme, že sa hľadali aj dôvody nízkej účasti žien v politike. Mňa najviac zaujala ,,absencia ženskej solidarity", ale zazneli aj iné dôvody – politika je orientovaná rodovo, čo sa prejavuje už pri výchove detí, muž sa nemusí starať o domáce zázemie, starostlivosť o domácnosť väčšinou vykonávajú ženy, preto majú menej času, mladé a vzdelané ženy neuprednostňujú účasť v organizáciách, ženy sa ťažšie zmierujú s tým, že aj ich súkromie sa stáva politické. V druhej časti programu sa v pracovných skupinách diskutovalo na tému, ako som sa dostala do politiky, čo ma podporovalo, čo mi prekážalo a na tému, ako sa môžu ženy presadiť v politike, ako presadzujú svoje témy a požiadavky.
Projekt GEKO bude pokračovať aj naďalej, a ja s radosťou prijmem ďalšie pozvanie na podobné stretnutia. Ing. Jana Pešková, poslankyňa BSK

Ohodnoťte článok: