V Mestskom múzeu otvorili stálu expozíciu archeológie

Milan Oravec / Október 2006 / Prečítané 2124 krát
V predvečer tohtoročného Vinobrania v Mestskom múzeu slávnostne otvorili stálu expozíciu archeológie pod názvom ZO ZEME. Ide o jedinečnú výstavu vzácnych zbierok toho, čo sa našlo pri archeologických výskumoch v našom meste a blízkom okolí.
Sú tu veci z výskumov, ktoré sa robili v posledných šiestich rokoch. Prvé dva roky výskumy viedlo Archeologické múzeum v Bratislave priamo za podpory mesta, potom spoluprácu a kontakty s Archeologickým múzeom prevzalo novozriadené Mestské múzeum v Pezinku, ktoré má sídlo v Starej radnici.
   Najviac predmetov v súčasnej expozícii, pochádza najmä z piatich veľkých výskumov z posledných rokov – Farský kostol, Slovenský Grob, Grinava, Starý zámok II. a Dom na Holubyho ul. č. 22. Posledné tri výskumy budú ešte pokračovať. Stála expozícia archeológie je umiestnená v troch miestnostiach.
V prvej miestnosti sú predmety z výskumov pravekého osídlenia v Grinave, Slovenskom Grobe a v tehelni. Sú tu však aj exponáty z menších výskumov v extraviláne a z povrchových zberov. Určite vás zaujme drobná keramika, najmä malé šáločky a veľká misa z výskumu v Grinave, ktoré boli v črepovom stave a zreštaurovala ich riaditeľka múzea Petra Pospechová. Sú tu kamenné sekery a kladivo, ktoré pravdepodobne používali na vytepávanie medi. Pozoruhodný je úlomok mlatu, na Slovensku sa našli zatiaľ len dva kusy, druhý v bratislavskej Dúbravke. Okrem iného si môžete pozrieť medené sekerky, najstaršie kovové nástroje nájdené v regióne, medené predmety, ktoré majú zhruba 5,5 tisíc rokov.
V druhej miestnosti sú veci z výskumov v extraviláne mesta – hlavne Starý zámok I a Starý zámok II, doplnené o zbierky zo Slnečného údolia a zo Zumbergu. Pomerne cenný je nález 64 viedenských fenigov Přemysla Otakara II. na mieste Starého zámku I, je to len tretí známy väčší nález týchto mincí na Slovensku. Nájdete tu okrem iného aj zaujímavú kolekciu streliek šípov zo Starého zámku II, ktoré sú zatiaľ najširšou zbierkou týchto predmetov na území Malých Karpát. Pochádzajú odtiaľ aj kľúče, chirurgické nástroje a pracka knihy v blízkosti skla, ktoré naznačujú, že na mieste Starého zámku II mohlo byť šľachtické sídlo. Možno viac odhalí ďalší výskum.
V tretej miestnosti sú umiestnené archeologické nálezy z Farského kostola, Domu na Holubyho 22, Starej radnice a iné. Z kostola sú to drobné predmety z hrobových výbav, rôzne krížiky, prívesky, ružence, kosti neznámeho nebožtíka. Cenná je zbierka mincí – štyroch zlatých dukátov Žigmunda Luxemburského z roku 1427 a gotických schodov. Z doteraz neukončeného výskumu v Dome na Holubyho 22 má Mestské múzeum už sto vreciek keramiky. Na výstave nájdete z tohto miesta zvyšky krčahov, gotických pohárov, rôznych misiek, kahancov a pokrievok. Predmety sú z 15. storočia.
Na výstave nájdete množstvo ďalších exponátov, o ktorých vám pracovníci múzea – riaditeľka Petra Pospechová a Peter Wittgrúber povedia oveľa viac zaujímavých informácií. Určite stojí za to pozrieť si výstavu. Váš zážitok z obhliadky umocní aj veľmi pekné riešenie umiestnenia exponátov a napokon i nádherné priestory múzea v Starej radnici.

Ohodnoťte článok: