ZOMREL S. ŠOKA

Október 2006 / Prečítané 2251 krát
V sobotu 16. 10. zomrel v Charitnom domove v Beckove prof. ThDr. Silvester Šoka. V Pezinku bol na vojenčine, dekanom – farárom a ako dôchodca býval v Charitnom domove. Bol významnou slovenskou osobnosťou, pôsobil ako dekan Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave, kde bol profesorom filozofie.


Ohodnoťte článok: