Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov

Mgr. Mária Magátová, Ing. Bibiana Kebisová / Október 2006 / Prečítané 1528 krát
Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov v Pezinku vznikla na podnet rodičov, ktorí túžili, aby ich deti mohli čas trávený v predškolskom zariadení prežiť v prostredí, ktoré je v zhode s ich vierou a hodnotami, ktorými žijú doma.
Na odporučenie pána farára Zdenka Sitku sme oslovili ženskú rehoľu Kongregácie Dcér Božskej lásky, ktorá sa zameriava práve na predškolskú výchovu. Naša škôlka vznikla ako odbočka ich MŠ Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji, preto nesie aj to isté meno.
Na voľné priestory pre škôlku sme čakali vyše roka. Po uvoľnení jedného pavilónu MŠ Za hradbami nám pán primátor spolu s poslancami MZ schválili prenájom týchto priestorov. Za obetavej pomoci dobrovoľníkov a rodičov detí sa nám podarilo tieto priestory v krátkom čase vymaľovať a kompletne zariadiť.
Už 4. septembra do škôlky nastúpilo 22 detí, čo je maximálny počet. Žiaľ, nepodarilo sa nám uspokojiť všetkých záujemcov. Hlásia sa už aj deti na budúci rok.

Ohodnoťte článok: