Kalendár podujatí 2007

Ing. Eva Lupová / Október 2006 / Prečítané 1558 krát
Už deviaty rok po sebe pripravuje Mesto Pezinok vydanie Kalendára podujatí na príslušný rok, tentokrát na rok 2007. Uvedený materiál je jednak zdrojom informácií pre občanov a návštevníkov mesta, zároveň však umožňuje koordináciu podujatí pre ich organizátorov a je užitočnou pomôckou pri formovaní spoločenského života v Pezinku.
Obraciame sa na všetkých organizátorov podujatí v Pezinku s prosbou o poskytnutie základných informácií o podujatiach (kultúrnych, športových, spoločenských, charitatívnych a pod.), ktoré pripravujete v roku 2007. Tak, ako v minulosti, vítame nasledovné údaje: názov podujatia, ak z názvu nie je zrejmé, tak aj veľmi stručnú charakteristiku (o čom to je), termín konania, miesto a kontakt na usporiadateľa (garanta), t.j. názov inštitúcie, resp. meno zodpovednej osoby, telefón, e-mail. Materiály prosíme doručiť ľubovoľnou formou (osobne, poštou, telefonicky, faxom, e-mailom) do 5. 11. 2006 na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, tel. 033/6901 102, fax: 033/641 2303, e-mail: safr.peter@msupezinok.sk.
Kalendár podujatí vyjde koncom novembra v tlačenej i elektronickej podobe a k dispozícii bude bezplatne v Informačnom centre v Pezinku na Radničnom nám. 9 a na www.pezinok.sk .

Ohodnoťte článok: