Moderné informačné technológie v knižnici

Anna Gašparovičová / Október 2006 / Prečítané 2542 krát
V roku 2004 na základe výzvy Malokarpatská knižnica v Pezinku podala projekt do Štrukturálneho fondu Európskej únie na nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia Obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedičstva. Vypracovaný projekt Modernizácia knižnično-informačných služieb Malokarpatskej knižnice s využitím moderných informačných technológií bol úspešný a knižnica získala nenávratný finančný príspevok vo výške 2,8 mil. Sk.
Z uvedeného príspevku bol zabezpečený nový knižnično-informačný systém, počítačová technika ako aj nové výpožičné pulty v oddeleniach pre čitateľov. Moderný interiér a nové služby hodnotia čitatelia a návštevníci knižnice veľmi pozitívne. Zo širokého spektra služieb na báze nových informačných technológií možno spomenúť: vyhľadávanie v katalógu knižnice prostredníctvom internetu cez webovú stránku www.kniznicapezinok.sk , sledovať nové knihy vo fonde hneď po spracovaní, možnosť elektronickej rezervácie kníh, elektronickej objednávky cez MVS, ak knižnica nemá požadovaný titul vo fonde, sledovanie čitateľského konta a predlžovanie výpožičiek, vyhľadávanie v katalógu iných knižníc. Pre náročnejších čitateľov je to možnosť využívať externé informačné zdroje, napr. elektronickú databázu EBSCO, ktorá obsahuje asi 20 tisíc plnotextových odborných zahraničných časopisov z rôznych vedných odborov. Zaujímavé je aj sprístupnenie regionálnej databázy, čiže databázy regionálnych osobností a regionálnej faktografie.
Pre vedenie knižnice a pracovníkov je tu možnosť vytvárania rôznych štatistík (napr. výpožičiek, návštevnosti, nevybavených požiadaviek, a pod.) a na základe nich spracovanie analýz, opatrení a stratégie činnosti knižnice. Malokarpatská knižnica má zámer budovať v rámci bratislavského regiónu integrovaný knižničný systém. Jedným z jeho výstupov bude aj regionálna banka údajov, teda spoločná databáza regionálnych dokumentov a regionálnych informačných zdrojov založená na vkladaní údajov zúčastnených knižníc, čím sa vytvorí dôležitá databáza regionálnej faktografie. Takto spracované odborné informácie môžu byť podkladom pre GEOPORTAL, ktorý má byť spustený v BSK v r. 2007.
Knižnica pripravila aj niekoľko nových podujatí. Pribudli hodiny literárnej výchovy v knižnici ako úvodný projekt pre stredné školy. Seniorom v októbri ponúkame akciu Základy práce s internetom ako aj bezplatné zápisné počas celého mesiaca. V oddelení pre deti sa rozbieha nový ročník súťaže O kráľa detských čitateľov, tentoraz ako spoločný projekt knižníc Bratislavského kraja. Takže čitatelia z Pezinka si môžu zmerať vedomosti v záverečnej súťaži O kráľa detských čitateľov BSK v marci budúceho roku.

Ohodnoťte článok: