Neúnosná situácia na ceste v Grinave

JUDr. Štefan Noskovič, Ing. Ján Satko, CSc. / Október 2006 / Prečítané 1580 krát
V mestskej časti Grinava na štátnej ceste II/502 zaznamenávame každý rok viacero dopravných nehôd. Najčastejšie sú ich účastníkmi chodci a bicyklisti, po stretoch s motorovými vozidlami skončia v nemocnici s ťažkými zraneniami alebo v tom horšom prípade zaplatia životom. Je veľa dôvodov na to, aby sa s týmto neúnosným stavom čosi urobilo.

V čom vidíme príčiny kolízií?
– komunikácia má parametre štvorprúdovej cesty;
– dopravné značky sú zanedbané a neaktualizované, osobitne vodorovné – priechody pre chodcov sú sotva viditeľné, s chýbajúcimi odbočovacími pruhmi na miestne komunikácie;
– viacerí vodičia jazdia agresívne, sú arogantní a bezohľadní;
– obrovsky narástol počet motorových vozidiel prichádzajúcich od Limbachu, z Modry, Bratislavy i samotného Pezinka;
– komunikácia sa často využíva na prepravu ústavných činiteľov SR, diplomatického zboru a zahraničných návštev;
– ceste nevenujú dostatočnú pozornosť štátna polícia, mestská polícia, orgány Mesta Pezinka, obvodný cestný úrad v Pezinku a Bratislavský samosprávny kraj.
V dôsledku toho je tu nespočetné množstvo dopravných nehôd, ktoré spôsobujú škody na majetku, zdraví a životoch, často nevinných obetí. V poslednom čase to boli kolízie a vyhasnuté životy dvoch policajtov a usmrtenie študentky, ktorú na priechode zrazil vodič služobného vozidla OSN.
Vodiči i chodci sú vystavovaní každodenným stresovým situáciam, najmä v čase od 6.30 do 8.30 hod. a 14.30 – 17.30 hod.
Osobitne zlá situácia je v piatok od 14.30 do 18.00 hod.
Na odstránenie problémov
navrhujeme:

Okamžité opatrenia
– pravidelne monitorovať dodržiavanie predpisov cestnej premávky na spomínanom úseku, najmä v kritickom čase;
– pred každým priechodom pre chodcov osadiť tabuľu avizujúcu priechod pre chodcov a urobiť tzv. optický brzdič;
– prehodnotiť súčasné vodorovné značky, urobiť odbočovacie pruhy, napr. pri odbočovaní do Slovenského Grobu v smere od Bratislavy a na Štúrovu ulicu, upraviť odbočovací pruh v smere od Bratislavy do Glejovky, aby nebola možnosť vrátenia sa do priameho pruhu v smere do Pezinka;
– okamžite obnoviť vodorovné dopravné značky – súčasné sú sotva viditeľné pre vodičov i chodcov.

Strednodobé opatrenia
– vybudovať kruhový objazd na križovatke – odbočka na Limbach;
– hľadať riešenie na zamedzenie prejazdu motorových vozidiel po miestnych komunikáciach, napr. zjednosmernením niektorých ciest v Grinave alebo vytvorením tzv. slepých ulíc.

Dlhodobé opatrenia
– vybudovať cestný obchvat Pezinka.
Treba si uvedomiť, že neriešenie tohto neúnosného stavu alebo jeho vedomé obchádzanie, môže mať nepriaznivé dôsledky najmä pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami. Navyše je tu reálne riziko, že dôjde aj k nejakej forme protestu poškodených a ostatných občanov mesta.

Ohodnoťte článok: