Znovu súťaž o logo mesta

Ing. Eva Lupová / Október 2006 / Prečítané 2112 krát
Hodnotiaca komisia súťaže o logo Pezinka využila svoje právo a nevybrala žiaden z návrhov predložených do 30. 8. 2006. Na jej podnet Mesto Pezinok vyhlasuje 1. novembra 2006 novú verejnú neanonymnú súťaž na vytvorenie loga mesta a jednotného vizuálneho štýlu mesta s nasledovnými podmienkami:
Logo bude prezentovať mesto v oblasti turistiky a cestovného ruchu, obchodných aktivít, kultúry a umenia a v oblasti rozvoja partnerských vzťahov. Logo by malo lepšie a zrozumiteľnejšie ako heraldický znak vyjadrovať charakter mesta. Pezinok sa chce prezentovať ako centrum malokarpatskej oblasti, tradičné mesto vína a vinohradníctva a mesto, ktoré je priateľské a kde sa dobre žije.
Súťaž je vypísaná podľa zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka. Je určená najmä profesionálnym grafickým dizajnérom alebo výtvarníkom, grafickým štúdiám, študentom grafického dizajnu.
Súťaž bude dvojkolová. V prvom kole súťažiaci posielajú len návrh loga. Poslať možno maximálne päť návrhov. Porota vyberie z prijatých návrhov v prvom kole tri, ktoré postúpia do 2. kola.
Uzávierka súťaže je 30. novembra 2006. Súťažné podklady musia byť doručené v zalepenej obálke s označením ,,Súťaž LOGO PEZINOK" poštou alebo osobne na adresu: Mestský úrad Pezinok, kancelária primátora, Radničné nám. 7, Pezinok.

Ohodnoťte článok: