Temperovaný most

Milan Oravec / Október 2006 / Prečítané 1638 krát
  V Grinavskej časti mesta vyrástla veľká stavba – cestný nadjazd premosťujúci železničnú trať s elektrickým vedením Bratislava – Trnava. Mimoúrovňové kríženie pri zastávke Pezinok (Grinava) sa realizuje v rámci modernizácie trate na rýchlosť 160 kilometrov. Stavba je financovaná z prostriedkov Železníc SR a štátneho rozpočtu.
Komunikácia v tvare do oblúka má dĺžku 330 metrov s 9 percentným stúpaním. V zimnom období bude temperovaná (v cestnom telese je sieťka napojená na elektroinštaláciu).
V rámci stavby sa realizuje 29 objektov. Bude tu obratisko s prístupovou komunikáciou, autobusová zastávka, výjazdy na pole, k vodárni. Súčasťou stavby je úprava terénu a sadové úpravy. Zrážková voda bude vyústená do kanalizácie.
Realizátorom stavby je Doprastav a.s. Bratislava, s termínom ukončenia – november 2006.
Text a snímka

Ohodnoťte článok: