Internetový klub pre verejnosť

Tatiana Sroková / Október 2006 / Prečítané 2264 krát
Už štyri roky poskytuje Základná škola na Kupeckého v Pezinku svoje počítačové učebne a rýchle pripojenie na internet širokej verejnosti. Obľúbený internetový klub môžete naďalej navštevovať každý pondelok, stredu a piatok od 14. do 18. hodiny.
Od októbra budú opäť prebiehať aj počítačové a internetové kurzy pre širokú verejnosť a tiež kino, v rámci ktorého chceme pokračovať v cykle Spoznávame svet.
ZŠ Kupeckého získala na pokračovanie projektu grant z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, všetky aktivity sú teda bezplatné.
Viac informácií nájdete na www stránke školy (www.zskupk.edu.sk ) a na portále PK-net (www.pknet.sk).

Ohodnoťte článok: