Rokovanie Študentského parlamentu

Ing. Eva Lupová / Október 2006 / Prečítané 1895 krát
Po prázdninách sa pustil do roboty aj Študentský parlament (ŠP) v Pezinku. Na svojom septembrovom zasadnutí 21. septembra okrem hodnotenia aktivít od predchádzajúceho stretnutia (Letnej prázdninovej Univerzity pezinčiny, účasti ŠP na Vinobraní 2006) sa plánoval už rok 2007. Medzi zamýšľanými akciami je napr. i 2. ročník 24-hodinového plaveckého maratónu a výmena skúseností so ŠP z iných miest. Ešte tohto roku by chcel ŠP stihnúť i doplnenie svojich radov o nových členov ako náhradu za odchádzajúcich, ďalej sústredenie v Harmónii, ktorého súčasťou bude popri team-buildingu i osvojenie si základov tvorby projektov. Súčasťou programu zasadnutia boli aj tentokrát interpelácie členov ŠP a informácie primátora Pezinka.

Ohodnoťte článok: