Vyhodnotili súťaž o Najkrajšiu kvetinovú výzdobu

Milan Oravec / Október 2006 / Prečítané 2162 krát
V stredu 11. októbra vyhlásili výsledky 11. ročníka celomestskej súťaže o Najkrajšiu kvetinovú výzdobu v Pezinku za rok 2006.
Vyhlasovateľ súťaže (Mesto Pezinok) ocenil aj tentoraz trojicu najúspešnejších v každej z troch kategórií: Okno, balkón, Predzáhradka, Verejná budova. Ceny najlepším odovzdal primátor mesta Oliver Solga, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol aktivity občanov pri skrášľovaní mesta.
Organizátori sa rozhodli tentoraz udeliť aj čestné uznanie Viere Kubalákovej, ktorá sa viac rokov príkladne stará o výzdobu svojho domu na ul. Fraňa Kráľa 22.

V kategórii Okno, balkón prvé miesto získala rodina Putrová.

 Výsledky tohtoročnej súťaže:
I. kategória – OKNO, BALKÓN
1. miesto – Nálepkova ul. 11 (Ing. Ivan Putra)
2. miesto – Slnečná ul. 49 (rod. Kürthová)
3. miesto – ul. Za koníčkom (rod. Strezenická)

                                                                               II. kategória – PREDZÁHRADKA
1. miesto – ul. Obrancov mieru 13 (rod. Hrivnáková)
2. miesto – Trnavská ul. 37 (rod. Kolimárová)
3. miesto – Bernolákova ul. 72 (rod. Peťková)

III. kategória – VEREJNÁ BUDOVA
1. miesto – Cafe Picollo (v budove Tureckého domu, Radničné nám.)
2. miesto – Penzión 77, Bernolákova ul.
3. miesto – Hotel Jeleň, Holubyho ul.

Primátor Oliver Solga odovzdáva cenu Martine Strezenickej.

#?-:nbsp;


Ohodnoťte článok: