Systém triedenia odpadov väčšine vyhovuje

Milan Oravec / Október 2006 / Prečítané 2041 krát
V dňoch 15. – 31. augusta tohto roku zorganizovalo Mesto Pezinok anketu občanov, zameranú na triedenie komunálnych odpadov v rodinných a bytových domoch.

   V štruktúre respondentov bol zohľadnený typ bývania a lokalita, aby boli získané čo najobjektívnejšie údaje.
Z ankety vyplynulo, že doterajší systém triedenia odpadov v našom meste vyhovuje 86 percentám respondentov. Len 9,5% opýtaných je so súčasným stavom nespokojných.
Na otázku, či by respondenti prijali zmenu zberu separátov (papier, sklo, plasty), napríklad do plastových vriec, 19% uviedlo, že áno, 29% len keď by to ovplyvnilo výšku poplatku za odpady, 48 percent to nechce, vyhovuje im terajší systém.
Ochotu triediť aj ďalšie separáty z komunálnych odpadov, ako napríklad tetrapack, kovy, textil, má viac ako polovica opýtaných, štvrtina z nich triediť ďalšie separáty nechce.
Súčasné intervaly vývozu odpadov vyhovujú väčšine respondentov (60%), nespokojných je 17 percent opýtaných. Poukazujú hlavne na to, že kontajnery na sídliskách sú často preplnené, najmä v letných mesiacoch, cez sviatky a víkendy. Nepostačujú ani nádoby na papier, sklo a plasty.
Respondenti by privítali, keby Mesto zorganizovalo tzv. železnú sobotu, aby mohli nepotrebné železo vyviezť pred dom.
Mesto Pezinok výsledky ankety vyhodnotilo a prijalo závery, ktoré by mali priniesť postupné zlepšenie podmienok na triedenie odpadov v našom meste.


Ohodnoťte článok: