Čas rozhodnutí

Mgr. Oliver Solga / Október 2006 / Prečítané 1501 krát
Každého z nás iste poteší, keď sa o Pezinku hovorí pozitívne alebo dokonca v superlatívoch. Mnohí ľudia z iných miest a najmä z nášho hlavného, sa netaja tým, že by sa radi do Pezinka presťahovali. My, domáci, skôr rozmýšľame, čím to je a prečo ich to do nášho mesta tak ťahá. Dôvodov je veľa. Malé mestečko s pokojnou atmosférou, príjemní ľudia, kultúra a umenie, šport, dobré víno, kaviarne a reštaurácie, krásna okolitá príroda a mnoho iného. Naši starí rodičia hovorili, že kto v Pezinku omylom vystúpil na stanici z vlaku, ten už z Pezinka neodišiel. Asi niečo pravdy na tom je. Záujem o naše mesto však neprejavujú len tí, ktorí si tu chcú postaviť dom alebo kúpiť byt, ale aj čoraz viac domácich i zahraničných firiem. Zvyšuje sa rozmanitosť pracovných príležitostí a znižuje sa miera nezamestnanosti. V každom prípade to pozitívne pôsobí na ekonomiku i kúpyschopnosť obyvateľov. Búrlivý rozvoj mesta však so sebou prináša aj niekoľko vážnych rizík a negatívnych javov. K tým najvypuklejším iste patrí problém dopravy a parkovania, záťaže pôsobiace na životné prostredie, ale aj istá anonymita na sídliskách. Toto všetko a ešte mnohé iné by sme mali pomenovať a analyzovať práve teraz, keď už o mesiac budeme voliť nové zastupiteľstvo. Dvadsaťpäť ľudí, ktorým dáme svoj hlas a dôveru na ďalšie štyri roky by mali vo svojich volebných programoch, ale aj na verejných zhromaždeniach a stretnutiach s občanmi predstaviť svoju víziu budúcnosti Pezinka, jednotlivé oblasti, ktorým sa chcú v mestskom parlamente venovať a záujmy, ktoré budú presadzovať. Jednoznačne by sa mali práve v predvolebnom čase vyjadriť k tomu, či budú presadzovať trvalo udržateľný rozvoj mesta prijateľný pre jeho obyvateľov, alebo budú bez odporu trpieť jeho chaotickú, extenzívnu a často náhodnú rozpínavosť všetkými smermi, aj na úkor prírody, vinohradov či súčasných obyvateľov. Už dnes by sme sa mali jednoznačne vyjadriť k tomu, aký Pezinok vlastne v blízkej budúcnosti chceme. Desím sa totiž predstavy, že nebudeme schopní korigovať povedzme výstavbu bytov a domov a Pezinok bude mať zrazu 30 či 40 tisíc obyvateľov a život nás všetkých bude neznesiteľný. Nebude kde zaparkovať automobil, ísť do prírody, ale ani športovať či rekreovať sa. Staneme sa naozaj tým, čím už roky nechceme byť – teda satelitom Bratislavy. Predmestím Bratislavy, kam sa chodí len prespať, kde nefunguje žiaden špecifický a neopakovateľný génius loci malebného vinohradníckeho mestečka, v ktorom sa príjemne nielen vysedáva v kaviarňach, ale najmä sa v ňom dobre býva a žije.
Skúsme sa teda kandidátov na poslancov práve v týchto dňoch opýtať na ich predstavy a ciele a zároveň od nich žiadajme aj neodvolateľné záruky.

Ohodnoťte článok: