Máme najlepšie prospekty

Ing. Eva Lupová / Október 2006 / Prečítané 1512 krát
   Kolekcia prospektov vydaných Mestom Pezinkom (Po pezinských uličkách a Podujatia) získala v 5. ročníku celoslovenskej súťaže vyhlásenej Národnou osvetou, Slovenskou národnou knižnicou, Obecnými novinami a Národným osvetovým centrom v kategórii brožúr kultúrno-turistického charakteru v konkurencii 76 súťažných materiálov prvé miesto. Druhé miesto porota udelila Považskej Bystrici a tretie Holíču. Oba pezinské víťazné materiály vyšli okrem slovenskej i v nemeckej a anglickej mutácii. Keďže sú už rozobrané, koncom roka sa pripravuje ich dotlač z rozpočtu Mesta Pezinka.