Výmena skúseností na medzinárodnej úrovni

Ing. Eva Lupová / Október 2006 / Prečítané 2086 krát
  BRUSEL – Vďaka iniciatíve Regionálnej rozvojovej agentúry Senec – Pezinok dostalo naše mesto príležitosť participovať na medzinárodnom projekte Udiex – Alep z programu EÚ Urbact. Poskytol zástupcom Pezinka (spolu s predstaviteľmi ďalších 25 miest z jedenástich krajín z celej Európy) priestor na výmenu skúseností pri riešení spoločných problémov. Vďaka tomuto projektu získala samospráva Pezinka veľa podnetov pre svoju prácu najmä v sociálnej oblasti a v oblasti turizmu. Na konferencii v Bruseli (21. 10. 2006) Pezinok v pozícii pozorovateľa prezentoval svoju pripravenosť zapojiť sa do spoločných tém, prezentoval svoju pripravenosť zapojiť sa do spoločných tém, resp. poskytnúť pomoc expertov, či organizačno-technické kapacity pri riešení spoločných tém aj v ďalšej etape tohto projektu, napr. v oblastiach: Vzťahy metropol a okolitých miest, Sociálne investície, Vzdelávanie starých ľudí, Formy efektívnej podpory rozvoja miest zo strany samospráv, Význam partnerstva a solidarity pri riešení sociálnych problémov v mestách, Vplyv cestovného ruchu na rozvoj miest s dôrazom na fenomén kultúrneho turizmu využívajúceho miestne špecifiká.

Ohodnoťte článok: