Mesto má projektovú manažérku

redakcia / Október 2006 / Prečítané 1448 krát
  Funkcia projektového manažéra je už dnes neodmysliteľnou súčasťou organizačnej štruktúry pracovníkov mestských úradov. Naše mesto sa zapojilo už v minulosti do množstva projektov, ktoré priniesli osoh občanom a nemalé finančné prostriedky do mestskej pokladnice. V ostatnom období však granty EÚ smerujúce do Pezinka dosahujú sumu viac ako dvadsať miliónov korún. Enormne sa tým, prirodzene, zvyšuje aj administratívna práca, kontrola realizácie projektov a kontakty s pracovníkmi MV RR SR. V prvom štádiu túto činnosť úspešne suplovala Ing. Eva Lupová, v tomto roku rovnako dobre externý pracovník Ing. Peter Ondrovič, no mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že prišiel čas, keď sa tejto činnosti musí venovať pracovník na plný úväzok. Po vykonaní konkurzu komisia vybrala na funkciu projektového manažéra Mgr. Ibolyu Thurzovú, ktorá nastúpila do funkcie 1. októbra.

Ohodnoťte článok: