Dohodli sa, že sa dohodnú

Október 2006 / Prečítané 2070 krát
Záver roka sa nesie nielen v znamení bilancovania toho pomaly sa končiaceho, ale aj príprav rozpočtu na ten nasledujúci. Inak to nie je ani v mestách, kde na rozdiel od predchádzajúcich rokov treba robiť rozpočet nielen na rok 2007 ale aj na ďalšie dva roky. Je to trochu nelogické, lebo nové zastupiteľstvo, ktoré vzíde z decembrových komunálnych volieb môže mať úplne odlišné priority a ciele a bude musieť dnešnú ,,trojročnicu" meniť. Keďže mestá majú dôležitú časť príjmov práve z podielových daní (najmä daní fyzických osôb – teda z daní každého z nás), rozhodlo sa Ministerstvo financií, že zmení spôsob prerozdeľovania v neprospech miest a obcí. Ide až o sumu 6 miliárd korún, ktoré by mali prísť do skoro troch tisíc slovenských miest a obcí. Nesúhlasné stanovisko s týmto nekoncepčným riešením vyjadrili aj obidve združenia miest (ZMOS a ÚMS). Za úniu miest sa na dohodovacom konaní na MF SR zúčastnil aj primátor Pezinka Oliver Solga spolu so svojimi kolegami, primátormi z Trnavy a Holíča a výkonným tajomníkom Únie. Výsledkom stretnutí bola dohoda, že sa s prerozdeľovaním daní začne až v roku 2008 a to po dôkladnej analýze dosahov zmien na rozpočty miest a ich obyvateľov. Mestá totiž poukazujú na to, že im pribúda stále viacej kompetencií prenesených zo štátu, ale s nedostatočným finančným krytím. Naše mesto napríklad dopláca v prenesenom výkone štátnej správy v oblasti stavebného úradu viac ako jeden milión korún ročne. Popri tom ide ešte stále veľa peňazí na opravy a údržbu škôl, ktoré nám štát odovzdal väčšinou v dezolátnom stave. Ďalej sú to napríklad sociálne služby, ktoré stále vo väčšej miere financuje mesto. To čo je však najväčším nedostatkom, ktorý mestá pociťujú, je neistota, nekoncepčnosť reforiem a každý rok sa meniace podmienky, spolu s nezakotvenosťou rozpočtu v zákone... V takej situácii je akékoľvek dlhodobé plánovanie a systematický rozvoj miest skoro nemožný.

Ohodnoťte článok: