Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

September 2006 / Prečítané 1643 krát

EPICENTRUM
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Mladoboleslavská 3, tel.: 641 20 20PRAVIDELNÁ PONUKA:
Deutsch bei Tee, každý utorok od 4. 10. o 17.30 hod., vstupné 60 Sk;
Posilňovanie, denne od 13.00 do 18.00 hod., vstupné 40 Sk/ hod.;
Konverzácia v ruštine, každá streda od 5. 10. o 17.30 hod., vstupné 50 Sk;
Mama, ocko, poď sa hrať, každý utorok od 4. 10. od 10.00 do 12.00 hod., vstupné 20 Sk;
Kokso klub! – detská klubovňa, každý piatok od 5. 10. od 14.00 do 18.00 hod.
Klubovňa pre mládež, prvé stretnutie 29. 9. o 20.00 hod.


Prihlasovanie do krúžkov  a kurzov už len do konca septembra!


   Pod strechou EPIcentra – Centra voľného času v Zámockom parku to už zase vrie! Dôvodom je nová ponuka kurzov a krúžkov pre deti, mládež a dospelých. Prihlásiť sa môžete na jazyky, umelecké a pohybové krúžky či na kurzy spojené s prácou na počítači. Príďte si teda aj vy vybrať zo širokej ponuky krúžkov a kurzov.


Kurzy a krúžky  pre mládež dospelých:

Umelecké:
l Maľba na hodváb (4x2 hod., 1000 Sk),
l  Keramika (12x4 hod., 1000 Sk),
l Smalty-emailie (4x2 hod., 1000 Sk),
l Drôtikovanie (4x2 hod., 800 Sk),
l  Paličkovanie (4x2 hod., 600 Sk).

Počítačové:
l Word (9x1,5 hod., 700 Sk), Excel (9x1,5 hod., 700 Sk),
l Kurz práce s internetom (9x1,5 hod., 700 Sk),
l Kurz tvorby internetových stránok (12x1,5 hod., 1000 Sk),
l  Tvorba internetových stránok pre pokročilých (12x1,5 hod., 1000 Sk).

Jazykové:
l Konverzácia v angličtine (700 Sk),
l English club (12x1 hod., 700 Sk),
l Deutsch beim Tee (12x1 hod., 700 Sk),
l Konverzácia v ruštine (12x1 hod., 700 Sk).

Pohybové:
l Brušné tance (12x1 hod., 600 Sk),
l Kickbox aerobic (12x1 hod., 500 Sk).

Iné:
l Kurz strihov a šitia (12x1,5 hod., 1000 Sk),
l Strojopis (12x1,5 hod., 700 Sk).


Kokso klub! – detská klubovňa
,,Ty kokso" v EPIcentre je zase niečo nové! Pre tie deti, ktoré sa nechcú nudiť v piatok po škole doma otvárame od októbra detskú klubovňu. V čase od 14.00 do 18.00 sa tu môžu malí školáci zabaviť pri spoločných činnostiach a hrách. V tvorivých dielňach si môžu vyrobiť nejakú drobnosť, šperky či zabatikovať si tričko. Na chlapcov tu čaká stolný tenis a stolnofutbalové turnaje a dievčatá určite poteší možnosť naučiť sa novým tancom. Ak teda nemáš čo robiť a chceš spoznať nových kamarátov, príď v piatok 6. 10. o 14.00 hod. do EPIcentra v Zámockom parku.


  Bližšie informácie o kurzoch a krúžkoch EPIcentra a o Kokso klube získate v EPIcentre – Centre voľného času v Zámockom parku, na tel. č. 033/641 2020 a na internetovej stránke www.epicentrum.org .


Ohodnoťte článok: